Raport bieżący nr 16/2019 – Naliczenie kar umownych przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 28 marca 2019 o godz. 13:19

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu przez Emitenta działającego w konsorcjum ze spółką zależną Emitenta Skylar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. następujących not księgowych:
1) noty księgowej nr 2/02/2019 obciążającej Emitenta i Skylar Sp. z o.o. (odpowiedzialność solidarna) karą umowną w wysokości 1.581.632,00 zł;
2) noty księgowej nr 3/02/2019 obciążającej Emitenta i Skylar Sp. z o.o. (odpowiedzialność solidarna) karą umowną w wysokości 300.120,00 zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości