Raport bieżący nr 14/2019 – Otrzymanie oświadczenia o potrąceniu od Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 14 marca 2019 o godz. 18:39

Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym przez Upadłą od Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji oświadczenia o potrąceniu przysługującej Qumak S.A. od Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji należności w wysokości 3.805.169,18 zł z należnościami Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji w łącznej wysokości 6.571.354,70 zł.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

 

Piotr Duda – Syndyk Masy Upadłości QUMAK S.A. w upadłości