Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku – Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 5 lutego 2019 o godz. 18:08

Zarząd Qumak S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Upadłościowego – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (dalej „Sąd Upadłościowy”) z dnia 5 lutego 2019 roku o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.

 

Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę komisarza
w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159).

 

W treści postanowienia Sąd Upadłościowy wezwał wierzycieli upadłej Spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postanowienie Sądu Upadłościowego nie jest prawomocne.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że od momentu ogłoszenia upadłości zarząd nad majątkiem Spółki zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sprawuje syndyk masy upadłościowej, który wykonywać będzie również obowiązki informacyjne wynikające z notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.