Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok