Kontakt dla inwestorów
Sebastian Krawczyk
tel.: +48 608 590 417

s.krawczyk@makmedia.pl
Kontakt z Biurem Zarządu
Monika Ponarad
Dyrektor Biura Zarządu
tel.: +48 22 519 08 05
monika.ponarad@qumak.pl
Kalendarium
04
sty
2018
II część obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszonego na dzień 5 grudnia 2017 roku