Chmura akademicka dla Wojskowej Akademii Technicznej

Konsorcjum firm Matic Sp. z o.o. i Qumak S.A. dostarczy kompletną infrastrukturę sprzętowo-programową, stanowiącą fundament pod budowę akademickiej chmury obliczeniowej w nowej serwerowni Wojskowej Akademii Technicznej. W efekcie podpisanej umowy o wartości 16,3 mln zł netto powstanie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie chmur do zastosowań dydaktycznych i badań naukowych w Polsce. Chmura ta jest jednym z kluczowych elementów Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT, które budowane jest na Wydziale Cybernetyki w wyniku realizacji projektu unijnego.

Wat chmura obliczeniowa QumakFunkcje prywatnej chmury obliczeniowej wdrażanej w Wojskowej Akademii Technicznej

Chmura prywatna, która w ciągu najbliższych 6 miesięcy zostanie wdrożona w Wojskowej Akademii Technicznej, znajdzie swoje zastosowanie w trzech głównych obszarach. Po pierwsze, umożliwi kadrze naukowej i studentom elastyczne tworzenie platform aplikacyjnych i środowisk deweloperskich, np. relacyjnych baz danych, środowiska JAVA czy rozwiązań klasy Business Process Management. Po drugie, zapewni dostęp do wszystkich zasobów dla 500 jednocześnie pracujących użytkowników za pośrednictwem setek wirtualnych desktopów, dostępnych zarówno ze stanowisk znajdujących się w salach laboratoryjnych, jak i z komputerów pracujących w sieci kampusu akademickiego WAT. Po trzecie, dostarczy środowisko obliczeniowe w technologii High Performance Computing. Ta nowoczesna platforma zostanie wykorzystana w procesie dydaktycznym i przy różnorodnych projektach naukowych, wymagających wysokiej mocy i błyskawicznych czasów reakcji, niezbędnych dla skomplikowanych obliczeń czy przetwarzania dużych zbiorów danych.

 

Ważny projekt Qumak SA dla polskiego sektora naukowego

– To niezwykle ważne wdrożenie w polskim środowisku naukowym. Wojskowa Akademia Techniczna, która słynie z kształcenia wysokiej klasy specjalistów i inżynierów, postawiła na innowacyjne rozwiązanie informatyczne, zapewniające elastyczność i wysoką wydajność obliczeniową. Jesteśmy przekonani, że wdrożone przez nasze konsorcjum środowisko wspomoże studentów i kadrę naukową WAT w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych – powiedział Rafał Dragosz, Dyrektor Pionu Handlowego Qumak S.A.

 

– Rozwiązanie to położy fundament dla działań CSZIS, które koncentrować się będą na kształceniu informatyków z rozszerzonym programem zagadnień architektonicznych konstruowania złożonych systemów oraz budowie kompetencji umożliwiających współpracę partnerską z wiodącymi światowymi producentami oprogramowania. Utworzona zostanie nowa specjalność „Inżynieria systemów” na kierunku „Informatyka”. W ramach CSZIS prowadzone będą prace badawcze rozwiązujące realne problemy istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych oraz instytucjach sektora publicznego. Studenci uczestniczący w tego typu pracach badawczych uzyskają niezwykle wysokie kompetencje i staną się bardzo poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy – powiedział dr inż. Tomasz Górski, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT, Kierownik Projektu Unijnego.

 

Przebieg wdrożenia akademickiej chmury obliczeniowej

Do zadań Qumaka należeć będzie przygotowanie wskazanego pomieszczenia do wymagań serwerowni oraz dostarczenie kompletnej platformy sprzętowo-systemowej na potrzeby chmury akademickiej, którą wdroży konsorcjum. W pierwszym etapie serwerownia zostanie wyposażona we wszystkie elementy niezbędne do instalacji infrastruktury sprzętowej, tj. w zasilanie, chłodzenie, podłogę techniczną i gaszenie gazowe. Następnie, w zaadoptowanym pomieszczeniu eksperci konsorcjum wdrożą m.in.: sieć informatyczną (lokalną oraz pod system pamięci masowej), serwery, macierze, wirtualizacje środowiska serwerowego oraz desktopowego (VDI) oraz system tworzenia kopii zapasowych. Realizację całej inwestycji przewidziano na pół roku.

Zobacz także