Business Intelligence & Big Data

Systemy Business Intelligence

Business Intelligence to zespół narzędzi i technologii, które zmieniają ogromne ilości danych w informacje ważne dla celów biznesowych. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje działania i zwiększyć konkurencyjność. 

 

 

cudzyslow

Nasze pionierskie na polskim rynku wdrożenie IBM PureData System for Analytics (Netezza) pozwoliło skrócić średni czas generowania raportów klienta z 7 minut do 15 sekund

 

 

Narzędzia Business Intelligence mogą współpracować z hurtowniami danych, które pozwalają na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

 

Wdrażamy kompletne rozwiązania Business Intelligence, które poprzedzamy wykonaniem dogłębnej analizy biznesu – od obecnego do oczekiwanego stanu.

 

Technologie

 

  • IBM Cognos®

To korporacyjne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania w zakresie szeroko rozumianego raportowania oraz analiz opartych o dedykowane hurtownie danych. Platforma IBM Cognos® BI dostarcza swoim użytkownikom rzetelną i kompletną informację zarządczą, wykorzystując do tego w pełni skalowalną infrastrukturę.

 

Dodatkowo platforma IBM COGNOS® TM1 umożliwia swoim użytkownikom budowanie złożonych modeli planistyczno – budżetowych. Całe rozwiązanie umożliwia zatem zarówno raportowanie stanu obecnego, wprowadzonych planów i budżetów, jak i umożliwia analizy predykcyjne „what-if”.

 

 

  • IBM PureData™ System for Analytics

Dla biznesu, w którym kluczowe jest szybkie przetwarzanie dużych wolumenów danych proponujemy repozytoria o zaawansowanych mechanizmach analitycznych. IBM PureData™ System for Analytics (dawniej Netezza Twin Fin) to skalowalne rozwiązanie dające możliwości przechowywania w hurtowni od kilku terabajtów do kilkudziesięciu petabajtów danych.

 

Dzięki dedykowanej dla równoległego przetwarzania predefiniowanej konfiguracji sprzętowej, jak również usprawnieniom w oprogramowaniu wykonywane zapytania osiągają 10-100 razy większą szybkość pracy niż inne, dedykowane do tego celu systemy. Szybkość pracy i skalowalność pozwalają na ciągłą rozbudowę repozytorium danych o kolejne elementy bez obawy o spadek wydajności całego rozwiązania.

 

Wszystkie te dane mogą być wykorzystane w modelach predykcyjnych, by badać prawidłowości zachowań klientów, rynków. Wszystko to daje możliwość tworzenia rozwiązań przekładających się na praktyczne działania biznesowe. Dzięki uproszczonej do maksimum administracji rozwiązaniem zmniejsza się całkowity koszt posiadania, a dzięki skróceniu do maksymalnie dwóch dni czasu instalacji sprzętu, instalacji oprogramowania, konfiguracji sprzętu i oprogramowania skraca się czas potrzebny do uzyskania pierwszej wartości biznesowej.

 

 

  • Microsoft SQL oraz Oracle

Hurtownie danych, które budujemy w ramach projektów mogą być również zrealizowane w technologii Microsoft SQL oraz Oracle. To rozwiązanie dla mniejszych wdrożeń, w których nie wykorzystujemy rozwiązania IBM PureData System for Analytics.