Systemy Informacji Przestrzennej w edukacji na rzecz bezpieczeństwa

Martyna Abendrot, Kierownik Działu ITS w Pionie Realizacji Kontraktów, mówiła o funkcjonowaniu TRISTAR, czyli Trójmiejskiego Inteligentnego Systemu Transportu Aglomeracyjnego, realizowanego przez Qumak S.A. na zamówienie Samorządów Gdańska, Sopotu i Gdyni, reprezentowanych przez Urząd Miasta Gdynia.

Natomiast zastosowania ISOKu – Informatycznego Systemu Osłony Kraju – prezentowali: Jarosław Romanik, Business Solution Manager, Systemy IT dla Sektora Publicznego, i Damian Król, Manager ds. Badań i Rozwoju w Dziale Rozwoju Nowych Produktów. ISOK jest realizowany przez Qumak S.A. na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Głównym celem konferencji było przedstawienie kadrze kierowniczej Sił Zbrojnych RP oraz przedstawicielom instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju problematyki wykorzystania systemów informacji przestrzennej w kontekście edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

 

Qumak S.A. wraz z IBM – jako IBM Business Partner – był partnerem platynowym konferencji.