Smart City Forum

Transport, ekologia energetyki, budownictwo, nowe sposoby komunikacji z mieszkańcami – te i wiele innych zagadnień związanych z poprawą komfortu życia w mieście były przedmiotem dyskusji podczas Smart City Forum. Przedstawiciele Grupy Kapitałowej Qumak wzięli w nim czynny udział.

O nowoczesnym transporcie i Systemach Zarządzania Ruchem na Smart City Forum

Panel dyskusyjny Transport podczas Smart City Forum 2016 (fot. MMC)Panel dyskusyjny Transport podczas Smart City Forum 2016 (fot. MMC)

W panelu poświęconym transportowi uczestniczyła Martyna Abendrot, Wiceprezes STAR ITS, spółki należącej do Grupy Kapitałowej Qumak. Podczas tej sesji tematycznej zwracano uwagę przede wszystkim na rozwiązania dotyczące inteligentnego zarządzania ruchem, rosnącą rolę transportu zbiorowego oraz doświadczenia wynikające z zakończonych projektów.

 

– Komunikacja z mieszkańcami to jeden z elementów, na który należy zwracać szczególną uwagę. Niedogodności związane z przebudową skrzyżowań czy montażem świateł, w momencie braku informacji, mogą przysporzyć mieszkańcom wielu kłopotów podczas codziennego przemieszczania się – powiedziała M. Abendrot. – Wdrażając System Zarządzania Ruchem w Lublinie ściśle współpracowaliśmy z władzami miasta dzięki czemu mieszkańcy na bieżąco byli informowani o miejscach, w których prowadzono prace budowlane oraz zalecanych objazdach, które pomagały unikać trudności.

 

Wdrażanie i rozwój projektów Smart City

W drugiej części panelu debatowano o rozwoju miast, w kontekście kolejnych etapów partycypacji społecznej oraz współpracy przy wdrażaniu nowych technologii służących poprawie komfortu życia w mieście. Kończąc dyskusję przewodniczący panelu – Wiceprezydent Miasta Wrocław zapytał gości w jaki sposób Wykonawcy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów występujących w miastach. M. Abendrot wskazała na przeprowadzenie niezbędnej analizy potrzeb oraz rozsądne planowanie inwestycji zarówno w kwestii czasu jak i środków finansowych.

 

Z jednej strony włodarze miast mają podobne problemy do rozwiązania. Z drugiej zaś należy pamiętać o indywidualnym podejściu do każdego organizmu miejskiego. Kopiowanie rozwiązań mających zastosowanie w innych ośrodkach, a nie rozwiązujące problemów „mojego” miasta kończy się brakiem realizacji postawionych celów i złą opinią rozwiązań typu „smart” wśród mieszkańców. Należy zatem wybierać realne rozwiązania dostosowane do potrzeb miasta a nie gadżety” – skomentowała M. Abendrot.

 

Głównym celem III edycji Smart City Forum była wymiana doświadczeń z obszaru rozwiązań „inteligentnych miast”.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowisk biznesowych, administracji centralnej i samorządowej.

Qumak był Partnerem tegorocznej edycji Smart City Forum.

 

Zobacz także: