Jak w fabryce firmy Emerson testowaliśmy agregat chłodniczy przeznaczony dla Data Center?

Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży Data CenterData Center w Polsce - oferta Qumak5

Testy dużych elementów Data Center przeprowadzane są, aby uniknąć poważnych strat finansowych i wizerunkowych, które mogą być spowodowane awarią wynikającą z instalacji niesprawdzonych urządzeń. Zobaczcie jak testowaliśmy wydajność agregatu chłodniczego w jednej z największych fabryk naszego partnera – firmy Emerson – we Włoszech.

Sprawdzamy niezawodność

Realizujemy dużą serwerownię dla instytucji finansowej, dla której kluczowe jest bezpieczeństwo i niezawodność. Jednym z najważniejszych elementów systemu klimatyzacyjnego, wpływającego właśnie na niezawodność funkcjonowania obiektu, jest agregat chłodniczy stworzony specjalnie na potrzeby powstającego Centrum Przetwarzania Danych.

 

cudzyslow

Chwilowy przestój w pracy Data Center, to olbrzymie straty finansowe dla klienta

 

Agregat odpowiada za utrzymanie optymalnej temperatury w serwerowni, a więc pośrednio za ciągłą pracę systemów finansowych. Chwilowy przestój w funkcjonowaniu Data Center to olbrzymie straty finansowe dla klienta. Dlatego instalacja została zbudowana z odpowiednią niezawodnością, redundancją oraz na komponentach markowych dostawców.

 

Pewność, że element będzie niezawodny mogły dać wyłącznie precyzyjnie przeprowadzone testy. Dlatego wraz z klientem zdecydowaliśmy o ich wykonaniu w włoskiej fabryce producenta Emreson. Urządzenie trafiło do specjalnego pomieszczenia, gdzie agregat poddaliśmy czterem technicznym sprawdzianom.

 

Data Center test agregatu chlodniczego

Jakiego rodzaju testy przeprowadziliśmy?

Przed przystąpieniem do testów sporządzono ich scenariusze wraz z precyzyjnie określonymi parametrami, które powinien spełniać agregat. Prace podzieliliśmy na cztery etapy, a w każdym z nich testowaliśmy inne możliwości urządzenia.

 

1. Test wydajności

Polegał na sprawdzeniu maksymalnej wydajności urządzenia przy skrajnie niekorzystnych warunkach zewnętrznych, czyli przy 40 stopniach Celsjusza temperatury zewnętrznej.

Miał wskazać, że agregat zapewni optymalną temperaturę serwerowni nawet podczas upalnych dni.

 

img_8501

 

2. Test poziomu hałasu

Hałas generowany przez agregat mierzony był w 20 wyznaczonych punktach pomiarowych. Następnie z wszystkich zanotowanych wartości została wyliczona średnia w decybelach.

Gdyby urządzenie było zbyt głośne, mogłoby przekroczyć dopuszczalne normy, co uniemożliwiłoby instalację w obiekcie.

 

img_8496

 

3. Testy dotyczące Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR)

Zbadaliśmy czy układ prawidłowo reaguje na zmianę i powrót napięcia podstawowego i rezerwowego. Innymi słowy – czy w przypadku zmiany zasilania na rezerwowe agregat działa możliwie płynnie.

Pomyślny wynik testów oznacza, że chłód wytwarzany jest nieprzerwanie i temperatura Data Center utrzyma się na odpowiednim poziomie.

 

img_8485

 

4. Test Fast Start

Polegał na sprawdzeniu czy urządzenie podejmuje pracę do maksymalnej wydajności w założonym czasie od momentu uruchomienia.

 

Wyniki testów

Wszystkie przeprowadzone testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza, że agregat spełnia wymagania projektowe i jest zgodny z parametrami określonymi przez producenta. Tym samym zamawiający ma pewność, że sprzęt będzie poprawnie funkcjonowało w budowanej serwerowni.

Efektem przeprowadzonych prac jest raport z poświadczeniem producenta o spełnianiu przez agregat określonych kryteriów.

 

Jakie elementy Data Center warto testować i dlaczego?

Podczas realizacji Data Center testuje się przede wszystkim elementy kluczowe dla funkcjonowania obiektu, których awaria mogłaby doprowadzić do przerwania funkcjonowania serwerowni.

Są to zatem duże urządzenia, m.in.:

  • generatory prądotwórcze
  • UPSy
  • chillery

 

img_8477

 

Z prowadzonych testów płynie wiele korzyści dla klienta i pomimo, że to stosunkowo drogi proces, warto w niego zainwestować. Sprawdzenie wydajności urządzenia pozwala uniknąć nieporównanie wyższych kosztów w przyszłości, na które bylibyśmy narażeni już po oddaniu Data Center do użytku.

 

Główne korzyści płynące z przeprowadzenia testów obciążeniowych:

  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii, kiedy serwerownia zostanie oddana do użytku
  • wyeliminowanie ryzyka opóźnienia terminu realizacji Data Center, wynikającego z dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymagań projektowych

 

Data Center z systemami klimatyzacyjnymi Emerson

Z firmą Emerson współpracowaliśmy przy realizacji wielu Centrów Przetwarzania Danych. Wybrane realizacje to:

 

jan-wiazowski-qumak

Jan Wiazowski

 

Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży Data Center

Qumak S.A.

 

messageKontakt – Data Center