Raport bieżący nr 63/2018 z dnia 4 października 2018 roku – Podjęcie przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Raport został opublikowany przez system ESPI w dniu 4 października 2018 o godz. 21:09

Qumak S.A. (dalej „Qumak” lub „Spółka”) informuje, iż w związku z niepowodzeniem transakcji polegającej na dokapitalizowaniu Spółki kwotą 35 mln zł w ramach objęcia akcji serii M oraz połączeniu grup kapitałowych Qumak i Euvic na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 4 września 2018 roku (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 1 października 2018r.), w dniu 4 października 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności Spółki.

 

Przegląd opcji strategicznych ma na celu pozyskanie inwestora strategicznego zainteresowanego objęciem kontrolnego pakietu akcji Spółki i wsparciem jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.

 

Zarząd informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd nie przewiduje możliwości prowadzenia długotrwałego procesu i będzie zainteresowany sprawnym jego sfinalizowaniem z zainteresowanym inwestorem/inwestorami. Zarząd przewiduje prowadzenie przeglądu opcji strategicznych do dnia 11 października 2018 r. Rozważając potencjalne scenariusze opcji strategicznych Zarząd będzie działał w najlepiej pojętym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

 

Zarząd poinformuje o wyniku procesu przeglądu opcji strategicznych, jednocześnie zaprasza zainteresowanych inwestorów do wzięcia udziałów w tym przeglądzie.

 

Niezależnie od rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych Zarząd weryfikuje wpływ niepowodzenia opisanej na wstępie transakcji dokapitalizowania spółki na możliwości kontynuacji działalności Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.