Systemy utrzymania i zarządzania majątkiem

Wsparcie w zarządzaniu zasobami i optymalizacja pracy serwisu

Systemy IT EAM i ITSM Qumak

Enterprise Asset Management (EAM) i IT Service Management (ITSM) to rozwiązania do wsparcia zarządzania infrastrukturą oraz utrzymaniem i serwisem.

 

 

cudzyslow

Nasze systemy obejmują zasięgiem kilkadziesiąt krajów i wspierają zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów złotych

 

 

Rozwiązania ITSM

ukierunkowane są na zarządzanie majątkiem organizacji. Wspierają prace Service Desk. Ułatwiają planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Rozwiązania EAM

ukierunkowane są na zarządzanie zasobami: produkcyjnymi, specjalistycznymi, przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi oraz nieruchomościami (Facility Management – FM). Wspierają procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems) ze szczególnym uwzględnieniem planowania prac (dozorów, przeglądów, konserwacji, remontów), zarządzania realizacją prac, rozliczaniem kosztów, zarządzaniem pracownikami Służb Utrzymania Ruchu (SUR) czy też innych służb odpowiedzialnych za eksploatację i serwis.

 

MESP Central Europe

Systemy EAM ITSM

Zrealizowaliśmy projekt z zakresu ITSM, który wspiera i usprawnia prace działu IT oraz działu kadr. W zakresie wsparcia pracy działu IT, model funkcjonowania systemu oparliśmy na zbiorze praktyk ITIL, gwarantującym efektywność i optymalizację wszelkich działań prowadzonych w obszarze IT. Duży nacisk położyliśmy też na efektywny transfer wiedzy i wspólną pracę oraz dedykowane szkolenia przeznaczone dla użytkowników systemu.

System ITSM gromadzący wiadomości z wszystkich kanałów komunikacji

W efekcie utworzyliśmy jedno miejsce kontaktu, w którym gromadzone są wszystkie zgłoszenia, przychodzące różnymi kanałami komunikacji (telefon, email, www). Zgłoszenia są przypisywane bezpośrednio do grup odpowiedzialnych za ich realizację, a w systemie istnieje możliwość tworzenia bazy wiedzy na podstawie rozwiązanych problemów.

 

Zaimplementowaliśmy również mechanizm procesu zakupowego, związany z obsługą zapotrzebowań na sprzęt IT.