Nasze wartości

Dbamy, by satysfakcja naszych klientów wynikała z najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz z trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu. Codzienność firmy wyznaczają wartości: rzetelna praca, uczciwość i zaufanie oraz wrażliwość na potrzeby innych.

 

Rzetelna praca

 • Dokładnie realizujemy powierzone nam zadania.
 • Jesteśmy odpowiedzialni. Kończmy rozpoczęte sprawy/projekty.
 • Dotrzymujemy terminów.
 • Swoją pracę wykonujemy z zaangażowaniem.

 

Uczciwość i Zaufanie

 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania.
 • Budujemy relacje w oparciu o współpracę i szczerość.
 • Postępujemy etycznie.
 • Stale poszukujemy nowych sposobów działania, jesteśmy innowacyjni.
 • Sprawnie komunikujemy się z otoczeniem.

 

Wrażliwość na potrzeby innych

 • Jesteśmy empatyczni.
 • Wspieramy i dzielimy się tym, co mamy.
 • Współpracujemy z wiarygodnymi partnerami.