Badania i Rozwój

Dział Badań i Rozwoju realizuje strategiczne cele firmy: wspiera tworzenie silnej marki partnera biznesowego, który buduje i rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz kreuje rynek nowoczesnych technologii. Łączy szerokie możliwości specjalistycznych działów spółki, aby we współpracy z instytucjami naukowymi i firmami ICT tworzyć i komercjalizować innowacyjne projekty technologiczne.

Badania i rozwoj - komercjalizacja badan Qumak

Współpraca biznesu z nauką

Qumak od kilkunastu lat realizuje projekty dla uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Jest liderem wśród dostawców usług dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego (raport Computerworld TOP200, edycja 2015). Dzięki zdobytemu zaufaniu partnerów naukowych i doświadczeniu wdrożeniowym obejmującym największe projekty ICT w kraju, Dział Badań i Rozwoju sprawnie współpracuje z instytucjami sektora badawczego.

 

DBiR opracowuje dziś rozwiązania, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości. Ośrodki akademickie, z którymi współpracuje, na co dzień analizują problemy z jakimi zetkniemy się za kilka-, kilkanaście lat, a badania naukowe wskazują jakiego rodzaju technologie zaspokoją nadchodzące potrzeby.

 

cudzyslow

Dział Badań i Rozwoju już dziś opracowuje rozwiązania, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości

 

Posiadając tę wiedzę, DBiR dobiera odpowiednie narzędzia spośród wielu obszarów, w których specjalizuje się spółka Qumak – m.in. Data Center, technologii budynkowych czy interaktywnych ekspozycji multimedialnych – i łącząc doświadczenie zespołów eksperckich, tworzy rzetelnie opracowane projekty.

 

Dzięki dobrej znajomości rynku i dostępie do najnowocześniejszych technologii, DBiR ocenia potencjał komercyjny tworzonego produktu i na odpowiednim etapie nawiązuje rozmowy z klientami. Podczas współpracy prowadzi proces pozyskania dotacji z programów krajowych i funduszy europejskich przeznaczonych na innowacyjne projekty technologiczne.

 

Tak powstaje jeden z projektów działu – symulator lokomotywy. Umożliwia szkolenie maszynistów w bezpiecznych warunkach wirtualnych i opracowywanie modeli zachowań w sytuacjach kryzysowych.

 

Monitorowanie rynku innowacyjnych firm IT i ICT

Działu Badań i Rozwoju stale monitoruje rynek firm IT i ICT, by wspierać innowacyjne projekty.

 

Pełni rolę inkubatora innowacji – wybiera firmy o dużym potencjale rozwoju, które tworzą nowoczesne narzędzia i podejmuje z nimi współpracę. Wykorzystując bogate doświadczenie spółki ułatwia młodym firmom zdobywanie rynku, gwarantuje dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz wspiera finansowo tworzone projekty.

 

Dotacje unijne na nowoczesne projekty technologiczne

Nowatorskie projekty wymagają kapitału m.in. na zakup technologii i realizację przyszłego wdrożenia. Dlatego DBiR podczas współpracy z uczelniami wykorzystuje doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dotacje z funduszy europejskich i kompleksowo przeprowadza proces pozyskania dofinansowania.

 

Strategiczny cel DBiR, czyli budowa i rozwój innowacyjnych projektów technologicznych we współpracy ze środowiskiem naukowym, zbiega się z programem realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Horyzont 2020″. To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

 

Dział Badań i Rozwoju: