Zarząd

Polukord_www

Sławomir Połukord
Prezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Elektroniki (specjalność: systemy informatyczne) oraz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania (program Executive MBA, organizowany wspólnie z Central Connecticut State University). Na George Washington University uzyskał tytuł Associate in Project Management.
 

Z branżą IT związany ponad 25 lat. Do roku 1996 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wdrożeń oprogramowania oraz projektowania i wykonawstwa systemów sieciowych. W latach 1996-1999 w oddziale ComputerLand S.A. jako Dyrektor ds. Realizacji odpowiadał za realizację projektów Spółki w regionie dolnośląskim. W latach 2000-2001 w NOKIA Polska zarządzał zespołem wdrażającym rozwiązania Mobile Packet Core w sieciach telekomunikacyjnych. W latach 2001-2014 w Sygnity S.A pełnił różne role: od Kierownika Projektu, przez Dyrektora Biura Zarzadzania Projektami, po Dyrektora Generalnego Pionu i Prokurenta Spółki. W międzyczasie powoływany do zarządów spółek zależnych: Wiceprezes Zarządu WINUEL S.A. (2010-2011), Wiceprezes Zarządu ARAM sp. z o.o. (2009-2010), Prezes Zarządu ZEC InfoService sp. z o.o. (2003-2009). Od roku 2015 związany z Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu w sektorze publicznym oraz sektorze ochrony zdrowia.

 

Od listopada 2017 Prezes Zarządu.

 

 

 

Markowski1

Michał Markowski
Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunkach zarządzanie finansami oraz nauki informatyczne. Doktor nauk informatycznych i międzynarodowe kwalifikacje z dziedziny finansów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 

Działalność zawodową rozpoczynał jako programista i menadżer projektów, następnie rozwijał swoją karierę na stanowiskach finansowych i doradczych. W latach 2010 – 2012 pracował w firmie Deloitte Advisory jako Senior Associate w dziale wycen i modelowania finansowego oraz doradztwa transakcyjnego. W latach 2012 – 2014 Główny Ekonomista i Radca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny m.in. za stworzenie kompleksowej koncepcji i rozwiązań prawno – finansowych Programu Inwestycje Polskie (Polski Fundusz Rozwoju), przeprowadzenie konsolidacji w sektorze chemicznym i powołanie Grupy Azoty orazestrukturyzację PLL LOT S.A. W latach 2014 – 2016 Dyrektor Działu Strategii i Analiz na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
W latach 2016 – 2018 dyrektor PMO i M&A w firmie ProService Finteco sp. z o.o. odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji nabycia spółek dla funduszu inwestycyjnego Oaktree PE oraz doradztwo strategiczne i finansowe.
Od 2015 roku jest prezesem Biura Rachunkowego Pointway Partners.
Członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu (m.in. Atende S.A., Polskie Linie Lotnicze LOT, Livechat S.A., Playway S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe, Ventures & Partners.
 
Prywatnie pasjonat programowania i sportów – od golfa po loty na paralotni.

Od listopada 2018 zajmuje się w Spółce obszarem finansów.

 

 

K_Pogodz_www

Konrad Pogódź

Wiceprezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Od ponad 23 lat związany z branżą IT w firmie Qumak. W 1995 roku objął stanowisko kierownika Działu Serwisu. W latach 2004-2015 pełnił funkcje m.in.  dyrektora Działu Realizacji IT oraz dyrektora Organizacji i Rozwoju. Od 2015 roku kieruje realizacją wszystkich projektów IT Qumak S.A.

 

W zarządzie kieruje Pionem Realizacji.

 

Kurs akcji firmy IT Qumak