CSR

Polityka zrównoważonego rozwoju wspiera i uzupełnia realizację naszej strategii biznesowej. Kluczową rolę odgrywa wzrost zaufania do marki, jej większa rozpoznawalność i zbudowanie autorytetu w kluczowych dla spółki obszarach technologicznych. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój pracowników, biznesu naszych klientów, rozkwit nowoczesnych technologii i ochronę środowiska naturalnego.

Polityka zrownowazonego rozwoju Green IT QumakRealizujemy ideę zielonego IT

Promujemy wartości ekologiczne wewnątrz i na zewnątrz naszej organizacji. Projekt eko-biura naszej siedziby, eko-edukacji dla pracowników, recyklingu odpadów czy oszczędzania wody to tylko niektóre formy realizowania proekologicznych idei.

 

Istotnym elementem jest również budowa projektu systemowego w zakresie zarządzania stratami środowiskowymi poprzez program redystrybucji sprzętu IT.

 

Tworzymy inspirujące środowisko pracy

Naszym kluczowym kapitałem są pracownicy. Zatrudniamy ponad 700 osób. Wszystkie formy aktywizacji i angażowania, włącznie z wolontariatem, pełnią funkcję integracyjną i utrwalania kultury organizacyjnej oraz wartości firmy. Naszym celem jest budowanie kultury opartej na zaufaniu, odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

  • Rozwój pracowników

Dokładamy starań by nasi pracownicy czuli się doceniani w codziennej pracy. Budujemy poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za realizację celów m.in. poprzez system komunikacji wewnątrzfirmowej. Zapewniamy szkolenia i warsztaty niezbędne dla rozwoju naszych pracowników.

  • Bezpieczne i wygodne miejsce pracy

Troszczymy się o pracowników i czujemy odpowiedzialni za ich przyszłość. Tworzymy przyjazne i bezpieczne miejsce pracy, spełniające normy określane przez polskie prawo. Dbamy o zachowanie zdrowego balansu między pracą zawodową a życiem prywatnym.

  • Kultura dialogu

Rozwijamy naszą kulturę organizacyjną w oparciu o wspólne wartości. Kulturę dialogu wyrażamy m.in. poprzez stałe doskonalenie komunikacji i przekazywanie wszystkim pracownikom informacji dotyczących firmy. Kluczowe wiadomości trafiają do pracowników poprzez e-maile oraz w formie aktualności na stronie głównej spółki.