Smart City

Smart City

To kompleksowe rozwiązania poprawiające jakość życia w miastach poprzez usprawnienie ruchu, zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

cudzyslow

Zrealizowaliśmy ITS w Trójmieście (TRISTAR) oraz w System Zarządzania Ruchem w Lublinie. Łącznie to ponad 220 skrzyżowań obsługiwanych przez informatyczny system zarządzania ruchem.

 

 

Nowocześnie zarządzane miasta wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć wydajność infrastruktury miejskiej oraz zapewnić e-komunikację z mieszkańcami. Jednym z najważniejszych elementów inteligentnych miast są Systemy Zarządzania Ruchem (ang. ITS, Intelligent Transportation System).

 

ITS – Intelligent Transportation System

To rozwiązania poprawiające efektywność ruchu, ograniczające uciążliwości komunikacyjne, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniejszające emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

 

Obejmują infrastrukturę, pojazdy i ich użytkowników. Służą do zarządzania ruchem, zarządzania mobilnością, pobierania opłat i informowania oraz mogą współpracować z podobnymi systemami stosowanymi w innych rodzajach transportu, np. szynowym.

 

Oferta

 

W zakresie rozwiązań Smart City oferujemy kompleksową realizację projektów ITS obejmującą:Smart City rozwiazania dla miast ITS Qumak

 • dostawę informatycznego systemu zarządzania ruchem pojazdów

 • wyposażenie i uruchomienie centrów zarządzania ruchem

 • sieć łączności

 • przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej

 • system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów

 • system priorytetów dla transportu publicznego

 • system rejestracji wykroczeń

 • system znaków zmiennej treści VMS oraz informacji pasażerskiej

 • systemy videodetekcji

 • systemy do zarządzania parkingami

 • system zarządzania oświetleniem ulicznym

 • usługi utrzymaniowe

 

Integrujemy z nowym systemem ITS istniejące elementy infrastruktury, np. sterowniki sygnalizacji świetlnej.

 

W realizacji projektów korzystamy z doświadczenia i kompetencji  firmy, które obejmują: rozległe sieci komputerowe, cen­tra przetwarzania danych, technologie inteligentnego budynku, integrację podsystemów pochodzących od różnych producentów, zdalne monitorowanie całej infrastruktury ITS, serwis świadczony w trybie 24h/7 dni w tygodniu.

 

 

Skontaktuj sie z Qumak - przycisk