Outsourcing kadry IT

Outsourcing kadry IT BPO Qumak

Outsourcing – najbardziej elastyczna forma pozyskania kompetencji do projektów IT

Korzystanie z outsourcingu pozwala efektywnie zarządzać budżetem, liczebnością zespołu, obniża ryzyko operacyjne, zmniejsza koszty obsługi rekrutacyjnej, kadrowej i HR oraz efektywnie rozwiązuje problemy wynikające z rotacji kadr.

 

cudzyslow

Pozyskaliśmy ponad 500 specjalistów dla największych firm działających w Polsce.

 

 

Qumak, jako firma o profilu projektowym jest solidnym partnerem zarówno dla naszych klientów, jak i inżynierów. Pozwala nam to utrzymać wysoką motywację oraz najniższą w branży rotację kadr przy rynkowych warunkach zatrudnienia.

 

Zapewniamy pełen przekrój kompetencji (kierownicy projektów, architekci, analitycy, programiści, testerzy, inżynierowie wsparcia) w różnych modelach współpracy.

 

Oferta

 

Outsourcing specjalistów IT BPO Team leasing Qumak

Wśród świadczonych usług z zakresu Outsourcingu IT możemy wyróżnić:

Body leasing

dostarczanie na potrzeby projektu konsultantów lub zespołów projektowych o odpowiednich kompetencjach.

 

External employment

przejmowanie pracowników lub współpracowników klienta pod opiekę kadrową, logistyczną, prawną i administracyjną dostawcy.

 

Rekrutację

przeprowadzenie procesu pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników o różnych specjalnościach z zakresu IT, bezpośrednio do klienta końcowego.

 

 

Dostarczamy specjalistów do zadań z zakresu:

 • analiz biznesowych i systemowych

 • audytu i bezpieczeństwa IT

 • administracji aplikacjami i systemami

 • wsparcia technicznego – help desk, service desk, wsparcie bezpośrednie

 • programowania i projektowania rozwiązań IT

 • kierowania projektami i wsparcia projektowego

 • testów i software’u

 • projektowania zaawansowanej architektury IT

 • prowadzenia szkoleń z zakresu IT

 • integracji aplikacji

 • wdrożeń IT

 

Skontaktuj sie z Qumak - przycisk