Projekt e-Freight Implementation Action (e-Impact)

QUMAK S.A. realizuje projekt „e-Freight Implemenetation Action (e-Impact)” (Activity 5) współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Nr Umowy: INEA/CEF/TRAN/M2014/1026063

 

Celem projektu jest stworzenie pilotażu e-Freight, który umożliwi odpowiednią integrację ICT na poziomie portu i na poziomie multimodalnego poziomu integracji usług. Pilotaż e-Freight będzie dążył do ułatwienia równoczesnego planowania i zarządzania informacjami między portami, terminalami śródlądowymi i kolejowymi.

 

Rola Qumak: Partner technologiczny
Dofinansowanie projektu z UE: 190 000 EUR

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

 

Link do informacji o całym projekcie:
https://www.eimpactproject.eu/home