Projekty UE

belka1

 

Qumak beneficjentem funduszy unijnych

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma wyzwaniami cywilizacyjnymi. Dzięki Funduszom Europejskim realizowane są działania, które pomagają w rozwoju słabszych regionów a także wzmacniana jest konkurencyjność gospodarki każdego z państw członkowskich. Qumak S.A. jest beneficjentem funduszy unijnych i realizuje przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską.

 

Poniżej lista projektów, które są aktualnie w trakcie realizacji:

 

 

UE_small1    Projekt AirSimHandling –  mobilny symulator szkoleniowy dla operatorów obsługi naziemnej lotnisk

 

UE_small1    Projekt e-Impact  – stworzenie rozwiązania do zarządzania informacjami między portami, terminalami śródlądowymi i kolejowymi