Projekt AirSimHandling

LOGO_UE_01

QUMAK S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Tytuł Projektu: Innowacyjny, mobilny symulator szkoleniowy dla operatorów obsługi naziemnej

 

Nr Umowy: POIR.04.01.04-00-0059/16-00
Wartość projektu: 6 692 400,00 PLN
Dofinansowanie: 3 503 565,00 PLN

 

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu mobilnego symulatora procesów obsługi naziemnej z wykorzystaniem symulacji sprzętu GSE (ground support equipment), co umożliwi zastosowanie innowacyjnej metody szkolenia koordynacji współpracy pracowników obsługi naziemnej samolotów oraz szkolenia w zakresie nieprzewidzianych sytuacji jakie mogą wystąpić podczas operacji handlingowych.

 

Symulator z technologią VR

handling1Projekt mobilnego symulatora dla operatorów obsługi naziemnej zakłada stworzenie urządzenia opartego na technologii Wirtualnej Rzeczywistości, które pomoże nie tylko w szkoleniach, ale jednocześnie wesprze proces wstępnej oceny predyspozycji kandydatów do pracy w tym zawodzie. W praktyce urządzenie pozwoli ograniczyć błędy popełniane podczas naziemnej obsługi samolotów, m.in. w trakcie obsługi pasażerów, ładowania bagażu czy uzupełniania paliwa i smarów. Głównym zadaniem symulatora będzie odtworzenie warunków panujących podczas sterowania pojazdami obsługi naziemnej, co w przyszłości ma skutkować zmniejszeniem liczby kolizji na płycie lotniska.

 

Symulator handlingowy to pierwsze urządzenie na świecie przygotowujące do szkoleń w tak szerokim zakresie oraz pierwsze tego typu urządzenie mobilne, wyposażone w platformę transportową. Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby m.in. operatorów handlingowych, którzy prowadzą szkolenia pracowników obsługi naziemnej.

 

Oprócz rzeczywistych procedur szkoleniowych dla konkretnego lotniska, specjaliści opracują również moduł analityczny pozwalający określić zdolność kandydatów do pracy w trudnych warunkach, a także oceniający ich pod kątem cech psychomotorycznych, czyli m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej, oceny odległości czy koordynacji ruchu. Symulator pozwoli także na ćwiczenie tych czynności, których szkolenie w codziennych warunkach lotniskowych jest zbyt niebezpieczne.