Systemy utrzymania i zarządzania majątkiem

Wsparcie w zarządzaniu zasobami i optymalizacja pracy serwisu

Systemy IT EAM i ITSM Qumak

Enterprise Asset Management (EAM) i IT Service Management (ITSM) to rozwiązania do wsparcia zarządzania infrastrukturą oraz utrzymaniem i serwisem.

 

 

cudzyslow

Nasze systemy obejmują zasięgiem kilkadziesiąt krajów i wspierają zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów złotych

 

 

Rozwiązania ITSM

ukierunkowane są na zarządzanie majątkiem organizacji. Wspierają prace Service Desk. Ułatwiają planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Rozwiązania EAM

ukierunkowane są na zarządzanie zasobami: produkcyjnymi, specjalistycznymi, przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi oraz nieruchomościami (Facility Management – FM). Wspierają procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems) ze szczególnym uwzględnieniem planowania prac (dozorów, przeglądów, konserwacji, remontów), zarządzania realizacją prac, rozliczaniem kosztów, zarządzaniem pracownikami Służb Utrzymania Ruchu (SUR) czy też innych służb odpowiedzialnych za eksploatację i serwis.

 

System ITSM dla RCZSiUT

System ITSM dla RCZSiUT

W konsorcjum z Cloudware Polska wdrażamy system wsparcia użytkownika dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – jednostki podległej Ministerstwu Obrony Narodowej. Całkowita wartość kontraktu to ok. 5,7 mln zł netto, w tym ponad 900 tys. zł netto to wynagrodzenie za prace opcjonalne.

Optymalizacja zarządzania zgodnie ze standardami ITIL

Jako lider konsorcjum wdrażamy system zarządzania platformą teleinformatyczną. Pod kontrolą znajdzie się zarządzanie incydentami i problemami IT, zmianami, zasobami, konfiguracją oraz wersjami.

 

System będzie optymalizował i automatyzował zarządzanie usługami zgodnie ze standardami ITIL. Dodatkowo, wpłynie na ograniczenie kosztów i pozwoli uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług. Dostarczymy także 180 licencji dla administratorów oraz ponad 80 tysięcy licencji dla użytkowników systemu.

 

Nowy system zintegrujemy z obecnie działającymi w Resortowym Centrum Zarządzania. Wdrożenie zostało objęte siedmiomiesięcznym okresem gwarancyjnym, natomiast sam system posiada 24-miesięczną gwarancję.