Strategia Spółki

W związku z przyjętym Planem Naprawczym zarząd spółki poinformował w dniu 5 grudnia 2017 roku o zawieszeniu realizacji Strategii Qumak S.A. na lata 2017-2020.      › Pełna treść komunikatu

.

Przyjęta na lata 2017-2020 strategia Grupy Qumak zakłada koncentrację na innowacyjnych produktach i usługach własnych, rozwoju outsourcingu oraz ekspansji zagranicznej.

Założenia strategii Qumak SA 2017-2020

 

 

Zgodnie z założeniami strategii spółka skoncentruje się m.in. na intensywnej komercjalizacji swoich produktów, takich jak symulatory dla rynku transportowego, aplikacji dla obszaru smart city czy magazynu energii dla branży energetycznej i klientów biznesowych. Następstwem komercjalizacji produktów i usług będzie ekspansja zagraniczna. Docelowo 20% wypracowywanych przychodów będzie pochodzić z zagranicy.

 

Spółka planuje inwestycje rozwojowe, na które do 2019 roku przeznaczy do 7 mln złotych. W ramach działalności IT będzie rozwijana oferta produktowo-usługową w zakresie zarządzania majątkiem, cyberbezpieczeństwa, profesjonalnych usług IT oraz inteligentnych miast. Inwestycje prorozwojowe zostaną zrealizowane także w obszarze inteligentnej infrastruktury, obejmującej automatykę budynkową, centra danych, multimedia, magazyny energii oraz symulatory.

 

cudzyslow

Zgodnie z założeniami strategii spółka skoncentruje się m.in. na komercjalizacji produktów, a jej następstwem będzie ekspansja zagraniczna. Docelowo 20% wypracowywanych przychodów będzie pochodzić z zagranicy.

 

Inteligentna infrastruktura to obszar, w którym widzimy ogromny potencjał, w szczególności w takich sektorach jak wojsko, kolej, energetyka, czy smart city. Według prognoz, w sektorze kolejowym w samym 2017 r. na inwestycje zostanie przeznaczonych ok. 6 mld zł, natomiast wydatki w zakresie modernizacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oszacowano na ok. 1 mld zł.

 

Dużej dynamiki rozwoju spodziewamy się także w obszarze energetycznym, inteligentnych miast i e-administracji. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych trzech lat te inwestycje przyniosą spółce 100 mln zł dodatkowych przychodów.

 

Cele nowej strategii Qumak SA

Efektem wprowadzenia nowej strategii będzie dodatni zysk operacyjny w 2017 roku oraz wypracowanie do 2020 roku:

  • 20 mln zł zysku operacyjnego
  • 20% marży z produktów własnych
  • 20% marży z outsourcingu
  • 20% sprzedaży za granicą

Jeśli chodzi o rozłożenie struktury przychodów dążymy do wypracowania 60% przychodów z rynku komercyjnego oraz 40% z rynku publicznego.