Business Continuity & Data Security

Niezawodność systemów i ochrona danych

Rozwiązania Business Continuity & Data Security obejmują zarówno systemy bezpieczeństwa i zarządzania, jak i wydajną infrastrukturę IT.

 

cudzyslow
Nasze rozwiązania chronią dane i zapewniają nieprzerwaną dostępność systemów. Zabezpieczamy przed atakami hakerów głównie zasoby banków i administracji państwowej.

 

Business Continuity

Obejmują m.in. infrastrukturę fizyczną, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, systemy zarządzania i monitorowania oraz koncentrują się na dostarczeniu wysokiej dostępności dla usług i procesów biznesowych klienta. Umożliwiają szybkie przywrócenie środowiska produkcyjnego do sprawności.

 

Data Security

to sposoby obrony poufnych informacji przed dostępem, modyfikacją, kradzieżą i użyciem ich przez osoby do tego niepowołane. Obecnie, gdy firmy i instytucje przechowują informacje biznesowe i dane konsumentów, skuteczna ochrona przed cyberatakami jest szczególnie ważna.

 

Oferta

 

Business Intelligence i Big Data - systemy wdrazane przez QumakWdrażamy rozwiązania systemowe usprawniające pracę przedsiębiorstw – od planowania i projektowania po implementację. Realizujemy i obsługujemy zintegrowane systemy sieciowe, kompleksowo wykonujemy systemy bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą informatyczną, łącznie z dostawą sprzętu.

 

Oferta w zakresie Business Continuity zawiera m.in.:

Sieci SAN (Storage Area Network)
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań sieci SAN od rozwiązań entry-level po rozwiązania enterprise klasy Director, obejmujące kilka ośrodków przetwarzania.

 

Pamięci masowe
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań macierzy dyskowych, od analizy wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych dla systemów i aplikacji wykorzystujących pamięć masową po konsolidację i migrację macierzy. Obejmują rozwiązania dostępu blokowego (DAS, SAN) z wykorzystaniem protokołów FC, FCoE, iSCSI, oraz plikowego (NAS) z wykorzystaniem protokołów NFS, CIFS.

 

Systemy kopii zapasowych i archiwizacji danych
projektowanie oraz budowa systemów przeznaczonych do wykonywania, zarządzania i odtwarzania kopii zapasowych oraz archiwalnych dla kluczowych elementów systemu informatycznego. Elementami stosowanymi do budowy takich systemów są macierze dyskowe, biblioteki taśmowe i wirtualne, dedykowane wysokowydajne sieci oraz oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi/archiwalnymi z funkcjami zarządzania cyklem życia informacji.

 

Serwery
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie systemów przetwarzania. Oferta serwerów typu tower, rack, blade obejmuje architekturę x86/x64 oraz RISC.

 

Systemy krytyczne
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie systemów krytycznych – dedykowanych dla aplikacji o najwyższej możliwej dostępności, unikalnej funkcjonalności i skalowalności do setek rdzeni posiadające funkcje partycjonowania, wirtualizacji i klastrowania. Rozwiązania klasy high-end oparte o rozwiązania IBM Power p-Series i Mainframe z-Series.

 

Klastry obliczeniowe HPC (High Performance Computing)
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie klastrów obliczeniowych i superkomputerów – serwerów dedykowanych do klastrów HPC zawierających do tysięcy węzłów obliczeniowych w oparciu o sieć Ethernet i Infiniband.

 

Klastry wydajnościowe i niezawodnościowe
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych dla systemów MS Windows, Linux i Unix pod zastosowania baz danych, serwerów web i aplikacyjnych.

 

Kompleksowe rozwiązania wysokiej dostępności
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności na poziomie sprzętu, wirtualizacji, systemu operacyjnego, baz danych lub aplikacji z wykorzystaniem technologii replikacji (synchronicznej/asynchronicznej), synchronizacji zawartości (log shipping), oraz kopii migawkowych.

 

Systemy infrastrukturalne back-office
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie systemów back-office jak usługi katalogowe (MS Active Directory), poczty i pracy grupowej (MS Exchange, MS SharePoint, Zimbra) i środowisk terminalowych (MS Remote Desktop Services).

 

Bazy danych
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań bazodanowych w oparciu o bazy IBM DB2, Oracle DB, MS SQL Server oraz rozwiązań dedykowanych łączących w sobie sprzęt i oprogramowanie jak IBM PureData for Transactions, Oracle Exadata i Oracle Database Appliance.

 

Wirtualizacja pamięci masowych
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie wirtualizacji i konsolidacji pamięci masowych z wykorzystaniem rozwiązań IBM, HP oraz DataCore. Umożliwia centralizację zarządzania i udostępniania zasobów dyskowych w heterogenicznej sieci SAN klienta. Dzięki funkcjonalnościom automatycznego tieringu, thinprovisioningu, deduplikacji i kompresji możliwe jest znaczące zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów pamięci masowych.

 

Wirtualizacja środowiska pracy użytkowników
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji w oparciu o rozwiązania Microsoft  i VMware Horizon View. Poprzez dostarczenie klientom prostego terminala tzw. cienkiego klienta rozwiązanie umożliwia centralizację dostępu i zarządzania pulpitem oraz aplikacjami użytkownika. Umieszczenie stacji na platformie wirtualizacji umożliwia znaczące zmniejszenie kosztów zarządzania i utrzymywania stacji roboczych i aplikacji.

 

Wirtualizacja serwerowa
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie wirtualizacji serwerów z wykorzystaniem VMware vSphere, MS Hyper-V, XenServer i KVM. Rozwiązanie umożliwia konsolidację serwerów fizycznych na platformie wirtualizacji, centralizację zarządzania i monitorowania infrastrukturą serwerową. Wirtualizacja zasobów przetwarzania (CPU, RAM, HDD, I/O), funkcje balansowania obciążeniem, thinprovisioningu, replikacji umożliwiają zwiększenie utylizacji zasobów, optymalizację przetwarzania, uproszczenie zarządzania i obniżenie całkowitych kosztów posiadania infrastruktury IT.

 

Chmury prywatne
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań chmury prywatnej (Private Cloud) w oparciu o technologie VMware vCloud, MS Hyper-V/System Center, HP Cloud System i IBM SmartCloud oraz CloudStack. Chmura integruje ze sobą wszystkie nowoczesne rozwiązania od sprzętu do oprogramowania znacząco redukując koszty tworzenia oraz utrzymania infrastruktury IT. Dzięki automatyzacji konfiguracji nowych środowisk, samoobsłudze, monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem i rozliczalności z wykorzystanych zasobów możliwe jest dostarczanie zarówno infrastruktury, platformy jak i oprogramowania w formie usługi (IaaS, PaaS, SaaS).

 

Systemy zarządzania i monitorowania infrastruktury
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie systemów zarządzania i monitorowania infrastrukturą w uparciu o rozwiązania opensource: Q-Monitoring, Zenoss oraz komercyjne z rodziny IBM Tivoli, MS System Center, VMware. Monitoring umożliwia pogląd funkcjonowania całej infrastruktury IT, wykrywanie problemów z dostępnością i wydajnością oraz podejmowanie działań proaktywnych i reaktywnych).

 

Systemy monitorowania aplikacji i usług biznesowych
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie systemów monitorowania aplikacji i usług biznesowych w uparciu o rozwiązania IBM Tivoli. Dzięki szczegółowej analizie komponentów funkcjonowania aplikacji m.in. serwera aplikacji, baz danych, serwera kolejkowego itp., możliwe jest wykrywanie „wąskich gardeł” aplikacji. Oprogramowanie umożliwia również pogląd aplikacji jako usługi biznesowej gdzie badane są określone wskaźniki dostępności SLA i kluczowe wskaźniki wydajności KPI.

 

Profesjonale usługi w zakresie infrastruktury IT
usługi świadczone przez konsultantów posiadających najwyższe certyfikaty producentów jak i niezależnych organizacji.

Do najważniejszych usług należą:

1. audyty wydajności aplikacji, baz danych i infrastruktury,

2. audyty efektywności systemów przetwarzania i identyfikacja „wąskich gardeł”,

3. strategie rozwoju i modernizacji infrastruktury, studia wykonalności.

 

 

Kompleksowa oferta w zakresie Data Security systemów IT zawiera:

Systemy ochrony sieci i komunikacji
projektowanie, budowanie oraz utrzymywanie kompletnych rozwiązań zapewniających ochronę sieci korporacyjnych, kluczowych zasobów informatycznych oraz bezpieczeństwo komunikacji. System przeznaczony jest  dla połączeń stałych, jak i dla użytkowników mobilnych. Do budowy systemów ochrony sieci i komunikacji stosowane są takie komponenty, jak: firewalle, sensory i sondy IDS/IPS, systemy NAC, koncentratory i bramki VPN (IPSec i SSL) oraz rozwiązania silnego uwierzytelniania użytkowników lub urządzeń.

 

Systemy kontroli treści
projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań zapewniających kontrolę komunikacji i aktywności użytkowników, w obrębie systemu informatycznego Klienta oraz na styku ze światem zewnętrznym. Kontrola prowadzona jest pod kątem obecności wirusów, złośliwego i szkodliwego oprogramowania oraz niedozwolonej treści. Elementami współtworzącymi systemy kontroli treści są najczęściej: system antywirusowy, system antySpyware, system antyAdware, system przeciwdziałający rozprzestrzenianiu się wiadomości typu SPAM, system filtracji wiadomości pocztowych, system filtracji adresów URL.

 

Systemy SIEM (Security Information and Event Management)
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań służących do analizowania w czasie rzeczywistym zdarzeń pochodzących z sieci, aplikacji oraz systemów bezpieczeństwa. Systemy te stosuje się w celu zarządzania słabościami, ryzykiem i zagrożeniami.

 

Systemy DAM (Database Activity Monitoring)
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań służących do monitorowania w czasie rzeczywistym ruchu DBMS. Systemy DAM stosowane są w celu zapobiegania nieuprawnionym działaniom na bazach danych i tym samym ochrony krytycznych danych.

 

System DLP (Data Loss Prevention)
projektowanie, wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań służących do zapobiegania wycieku poufnych danych.

 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem IT
projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań zapewniających zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ramach organizacji. Do budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wykorzystywane są: narzędzia do oceny podatności elementów IT, narzędzia zarządzania ryzykiem dla systemu IT oraz elementów systemu zabezpieczeń.

 

Systemy zarządzania tożsamością (Identity & Access Management)
projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań zapewniających centralne zarządzanie kontami użytkowników w rozproszonych i zdywersyfikowanych systemach informatycznych.

 

Profesjonale usługi w zakresie bezpieczeństwa IT
usługi świadczone przez konsultantów posiadających międzynarodowe certyfikaty CISA oraz CISSP.

Do najważniejszych usług należą:

1. opracowywanie oraz wdrażanie polityk bezpieczeństwa zgodnych z ISO17799,

2. audyty bezpieczeństwa aplikacji (m.in. e-banking),

3. audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT,

4. audyty bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

Skontaktuj sie z Qumak - przycisk