Systemy utrzymania i zarządzania majątkiem

Wsparcie w zarządzaniu zasobami i optymalizacja pracy serwisu

Systemy IT EAM i ITSM Qumak

Enterprise Asset Management (EAM) i IT Service Management (ITSM) to rozwiązania do wsparcia zarządzania infrastrukturą oraz utrzymaniem i serwisem.

 

 

cudzyslow

Nasze systemy obejmują zasięgiem kilkadziesiąt krajów i wspierają zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów złotych

 

 

Rozwiązania ITSM

ukierunkowane są na zarządzanie majątkiem organizacji. Wspierają prace Service Desk. Ułatwiają planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Rozwiązania EAM

ukierunkowane są na zarządzanie zasobami: produkcyjnymi, specjalistycznymi, przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi oraz nieruchomościami (Facility Management – FM). Wspierają procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems) ze szczególnym uwzględnieniem planowania prac (dozorów, przeglądów, konserwacji, remontów), zarządzania realizacją prac, rozliczaniem kosztów, zarządzaniem pracownikami Służb Utrzymania Ruchu (SUR) czy też innych służb odpowiedzialnych za eksploatację i serwis.

 

Oferta

 

Systemy zarzadzania i utrzymania majatku EAM ITSM

Enterprise Asset Management (EAM) – Wsparcie zarządzania zasobami firmy

Oferujemy rozwiązanie klasy EAM (Enterprise Assets Management), wprowadzające nową jakość do zarządzania zasobami firmy.

 

Jako partner firmy IBM oferujemy rozwiązanie IBM Maximo Asset Management wraz z modułami uzupełniającymi. System wspiera kompleksowo zarządzanie zasobami wszelkich typów – produkcyjnymi, specjalistycznymi, przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi i informatycznymi – w skali całego przedsiębiorstwa czy grupy kapitałowej.

 

Z myślą o maksymalizacji rentowności posiadanego majątku, przewidziano w systemie możliwość kompleksowej obsługi nieruchomości (Facility Management – Zarządzanie Nieruchomościami) – nie tylko pod kątem utrzymania technicznego, lecz również uwzględniającej całościowe podejście do zarządzania nieruchomościami. W tym zakresie oferujemy rozwiązanie IBM Tririga.

 

Oferowane rozwiązanie EAM wspiera:

 • prace związane z inwentaryzacją i paszportyzacją zasobów

 • prace związane z planowaniem i rozliczaniem budżetów

 • obsługę procesów zakupowych (zapotrzebowania, magazyny, oferty, zamówienia, przyjęcia, wydania, faktury)

 • zarządzanie umowami

 • planowanie prac (remontów, konserwacji, przeglądów, inspekcji, obsługi awarii, itp.)

 • prace operacyjne związane z obsługą zleceń pracy, awarii, etc. zarówno w firmie, jak i w terenie (poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych)

 

ITSM – wspieranie obsługi kluczowych procesów IT zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL

Oferujemy narzędzia klasy help desk /ITSM (IT Service Management), zapewniające wsparcie dla obsługi kluczowych procesów IT w obrębie firmy.

 

Świadczymy usługi projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe rozwiązań, wspierających zarządzanie działaniami serwisowymi i organizacją Service Desk’ów, na bazie systemu IBM Maximo Asset Management oraz IBM Control Desk.

 

Oferowane rozwiązanie ITSM wspiera następujące procesy:

 • rejestr zasobów i elementów konfiguracji – dane o infrastrukturze IT

 • zarządzanie licencjami

 • automatyczne wykrywanie elementów konfiguracji w infrastrukturze IT

 • zarządzanie zgłoszeniami: incydentami, zleceniami usług, problemami

 • zarządzanie zmianą i wydaniem

 • zarządzanie dystrybucją oprogramowania

 • zarządzanie bazą wiedzy

 • zarządzanie umowami (w tym SLA)

 • monitorowanie krytycznych czasów realizacji usług

 

Kompleksowa oferta w zakresie wdrożeń EAM/ITSM obejmuje:

 • Identyfikację potrzeb:

  • analiza potrzeb,
  • wstępna koncepcja,
  • studium wykonalności,
  • strategia rozwoju.

 • Realizację oraz utrzymanie:

  • analizy,
  • projekty,
  • developing systemów pod kątem specyficznych potrzeb klienta,
  • integracja,
  • testowanie,
  • szkolenia,
  • instalacje, konfiguracja i uruchomienie,
  • utrzymanie,
  • Project Management.

 

Rozwiązania klasy EAM integrujemy z rozwiązaniami ERP, GIS, SCADA, car tracking oraz innymi rozwiązaniami klientów.

 

Rozwiązania klasy ITSM integrujemy z systemami ERP, monitoringu oraz innymi rozwiązaniami klientów.

 

 

Skontaktuj sie z Qumak - przycisk