Systemy utrzymania i zarządzania majątkiem

Wsparcie w zarządzaniu zasobami i optymalizacja pracy serwisu

Systemy IT EAM i ITSM Qumak

Enterprise Asset Management (EAM) i IT Service Management (ITSM) to rozwiązania do wsparcia zarządzania infrastrukturą oraz utrzymaniem i serwisem.

 

 

cudzyslow

Nasze systemy obejmują zasięgiem kilkadziesiąt krajów i wspierają zarządzanie majątkiem o wartości kilku miliardów złotych

 

 

Rozwiązania ITSM

ukierunkowane są na zarządzanie majątkiem organizacji. Wspierają prace Service Desk. Ułatwiają planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL, zarówno dla klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Rozwiązania EAM

ukierunkowane są na zarządzanie zasobami: produkcyjnymi, specjalistycznymi, przesyłowymi, infrastrukturalnymi, transportowymi oraz nieruchomościami (Facility Management – FM). Wspierają procesy związane z utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems) ze szczególnym uwzględnieniem planowania prac (dozorów, przeglądów, konserwacji, remontów), zarządzania realizacją prac, rozliczaniem kosztów, zarządzaniem pracownikami Służb Utrzymania Ruchu (SUR) czy też innych służb odpowiedzialnych za eksploatację i serwis.

 

Technologie

 

  • IBM Maximo Asset Management – rozwiązanie klasy EAM

Moduły uzupełniające dla IBM Maximo Asset Management – moduły branżowe, moduły wspierające pracę mobilną (Maximo Everyplace), gotowe integracyjne do innych systemów informatycznych (np. do SAP ERP, Oracle ERP, wybranych rozwiązań GIS), moduły wspierające „workforce management” (Maximo Scheduler), moduły wspierające zarządzanie zasobami liniowymi (Maximo Linear Asset), etc.

 

 

  • IBM Tririga

Rozwiązanie klasy EAM ukierunkowane na zarządzanie nieruchomościami (Facility Management).

 

 

  • IBM SmartCloud Control Desk – rozwiązanie klasy ITSM

Moduły uzupełniające dla IBM SmartCloud Control Desk – moduły wspierające prace mobilną (Maximo Everyplace), gotowe integracyjne do innych systemów informatycznych (np. do SAP, Oracle ERP), moduły służące do wykrywania (Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Asset Discovery for Distributed), moduły do provisioningu – dystrybucji oprogramowania (Tivoli Endpoint Manager), etc.

 

Własne moduły będące rozszerzeniem pewnych funkcjonalności w zakresie ITSM/EAM (np. zaawansowany moduł do budżetowania prac utrzymaniowych/remontowych, dedykowane moduły do integracji z systemami SCADA, dedykowane moduły do integracji z rozwiązaniami GIS).

 

 

  • IBM FileNet

 

Narzędzia wspierające obieg dokumentów.