Contact Center

Systemy Contact Center

Zaawansowane systemy obsługi klientów to nowoczesne centra przeznaczone do usprawnienia kontaktu na linii klient – firma. Służą również do optymalizowania procesów wewnątrzfirmowych, w tym do zarządzania przepływem zadań pomiędzy poszczególnymi zespołami.

 

cudzyslow

Zbudowaliśmy i utrzymujemy rozwiązania dla 25 milionów abonentów obsługiwanych przez ponad 5 000 konsultantów jednocześnie.

 

 

Systemy koordynują zadania związane z obsługą zgłoszeń z wszystkich kanałów komunikacyjnych firmy. Umożliwiają usprawnienie procesu obsługi klienta, co wpływa z jednej strony na redukcję kosztów operacyjnych, a z drugiej pozwala podnieść poziom satysfakcji klienta i wpłynąć na wzrost obrotów firmy m.in. poprzez:

 

 • zwiększenie efektywności cross- i up-sellingu
 • dostarczanie wraz ze zgłoszeniem klienta odpowiednich, związanych z nim informacji zgromadzonych przez różne aplikacje biznesowe
 • inteligentne kierowanie zgłoszeń w oparciu o priorytety, umiejętności konsultanta, koszty obsługi i dostępność zasobów
 

Oferta

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania Contact Center, obejmujące:

 • oprogramowanie dla wielokanałowych Contact Center, integrujące wszystkie kanały komunikacji z klientem

 • aplikacje głosowe Interactive Voice Response (IVR) oparte na standardzie VoiceXML

 • systemy rozpoznawnia mowy, identyfikacji biometrycznej

  Systemy Contact Center Qumak

 • oprogramowanie do zarządzania jakością oraz systemy rejestracji kontaktów z klientami

 • systemy wielokanałowej sprzedaży produktów od telesales po sprzedaż bezpośrednią

 

Dostosowane do specyfiki branży aplikacje autorskie

Jako uzupełnienie gotowych rozwiązań, oferujemy profesjonalne aplikacje autorskie, które tworzymy na zamówienie i dostosowujemy je do specyficznych potrzeb firm i instytucji.

 

Kompleksowa realizacja aplikacji autorskich obejmuje między innymi:

 • zaawansowane aplikacje agenta

 • moduły scriptingu wspomagające pracę agenta contact center

 • callback – narzędzie do obsługi funkcji oddzwaniania do klienta

 • zarządzanie kampaniami wychodzącymi

 • inteligentne bazy wiedzy ze zintegrowanym zarządzaniem wiedzą

 • integrację systemów klasy CRM z Contact Center

 • aplikacje IVR umożliwiające m. in.:

  • dokonywanie płatności kartami kredytowymi
  • obsługę kampanii wychodzących w oparciu o zaawansowane rozwiązania Dynamic Call Center
  • realizację kampanii ankietowych
  • realizację kampanii windykacyjnych
  • selfservice
  • obsługę programów lojalnościowych

 

Dedykowane wsparcie dla dystrybucji i rozproszonych sieci handlowych

Wdrażamy narzędzia służące do usprawnienia procesów zarządzania i obsługi w kluczowych obszarach działania firmy.

Realizujemy wydajne systemy, dostosowane do wymagań branżowych i gwarantujące nieograniczoną skalowalność.

 

W obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oferujemy rozwiązanie bogate w funkcjonalności dostosowane do dystrybucji rozproszonej:

 • scentralizowane zarządzanie kontaktami z klientem

 • efektywne, wielokanałowe przetwarzanie zamówień

 • proces płynnej realizacji zamówień (rezerwacja lub przydział zapasów materiałowych, zarządzanie kolejkami i zadaniami we wszystkich transakcjach)

 • pełne śledzenie wielu pozycji towarowych

 • przetwarzanie pełnych kosztów towarów i możliwość śledzenia kontenerów

 • rozszerzone zarządzanie gospodarką magazynową, pełna kontrola całego cyklu życia serii i partii

 • bezpośrednie przydzielanie zadań pracownikom, zgodnie z kolejką

 • adresacja w magazynie i optymalizacja ścieżek

 • wiele metod kosztowych

 • obsługa własnego składu celnego i procedury uproszczonej

 • autorska aplikacja do obsługi palmptopów na magazynie

 • kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw

 • optymalizacja dostaw

 • dokładne i szybkie rozliczenia finansowe

 • elementy wspomagające zarządzanie wydajnością

 • globalny zasięg

 

Kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie siecią sklepów

Od ponad dziesięciu lat realizujemy projekty w firmach dystrybucyjnych z rozproszoną siecią sprzedaży detalicznej.

 

Oferujemy autorskie rozwiązanie do obsługi sprzedaży detalicznej o nazwie salon.Net wraz z rozbudowaną funkcjonalnością do centralnego zarządzania siecią sklepów centrala.Net.

 

Rozwiązanie może współpracować z systemem ERP oferowanym przez Qumak lub innym rozwiązaniem ERP wykorzystywanym w firmie.

Centralne zarządzanie siecią sklepów

Oferujemy wdrożenie systemu do scentralizowanego zarządzania rozproszoną siecią sklepów.

 

W ramach projektu realizujemy następujące narzędzia przeznaczone dla Managera IT: zarządzanie uprawnieniami, monitoring replikacji, konfiguracja sieci i salonów.

Natomiast funkcjonalności przeznaczone dla biznesu to:

 • sterowanie polityką cenową i promocyjną

 • zarządzanie bonami rabatowymi

 • upominkowymi oraz płatniczymi

 • zarządzenie programami lojalnościowymi

 • planowanie zatowarowania i kontrola wykonania

 • wsparcie planowania i wykonania targetów

 • zarządzanie reklamacjami

 • zarządzanie ankietami i komunikatami

 • zarządzanie zaliczkami stałymi

 • ewidencja czasu pracy w salonach

 

Skontaktuj sie z Qumak - przycisk