Aktualności
Rozwiązania
Qumak S.A.

Jesteśmy wiodącą firmą na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Wierzymy, że przyszłość to technologia, dlatego z pasją wdrażamy innowacyjne projekty dla sektora prywatnego i publicznego. Jesteśmy firmą odważną biznesowo, a zarazem świadomą i odpowiedzialną społecznie. Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, a prowadzone działania w obszarze CSR wpływają na strategiczny rozwój naszej organizacji i budowanie jej kapitału.

canvas alternative content

lat w branży

canvas alternative content

klientów z listy
100 największych
polskich firm

canvas alternative content

partnerów znaczących
na globalnym rynku ICT

canvas alternative content

wykwalifikowanych pracowników